دانش‌نامه


۱۴ چالش اصلی مدیریت سرمایه انسانی در ایران
  • 1400/03/27

هر روز نقش منابع انسانی پررنگ تر شده و اکنون از آن به عنوان تنها عامل کسب موفقیت و مزیت رقابتی پایدار در سازمان یاد می شود، اما با پیشرفت تکنولوژی و سرعت فزاینده تغییرات، سازمان های امروزی با چالشهای مدیریت منابع انسانی روبرو هستند.

ادامه
8 کتاب کاربردی و عملیاتی در حوزه ارزیابی عملکرد سازمان و افراد
  • 1400/03/08

در راستای دانش افزایی و افزایش سطح اگاهی و اطلاعات افراد اعم از رهبران و مدیران بخشهای مختلف سازمان تا کارکنان صف و ستاد، 8 کتاب کاربردی، استاندارد، مناسب و ترجمه شده در حوزه عملکرد و ارزیابی عملکرد را معرفی می کنیم

ادامه
گام های ارزیابی مدل تعالی سازمانی TEM1000
  • 1400/03/03

پیش فرض مدل های ارزیابی فرایندی این است که سازمانها برای اینکه به اهداف خود دست یابند، باید مجموعه ای از وظایف و فعالیتها را به گونه ای نظام مند انجام دهند و این مجموعه نظام مند، بر اساس فرایندهای سازمانی هستند.

ادامه
چرا در شغلمان فرسوده می شویم؟!
  • 1400/03/02

در بررسی و ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی سازمان ها، یک مسئله اثرگذار که به وفور در افراد دیده می شود، احساس بی انگیزگی، ناامیدی، خستگی روحی و یا داشتن اضطراب و استرس پیرامون عوامل مختلف شغلی است که به اصطلاح به آن فرسودگی شغلی می گوییم.

ادامه
3 قانون کاربردی برای داشتن زبان بدنی اثرگذار
  • 1400/02/29

ما انسان ها از طریق کانالهای مختلفی ارتباط برقرار می کنیم. زبان تنها وسیله ای نیست که ما از آن برای تبادل اطلاعات در گفت وگو استفاده می کنیم ، ما ایده ها و احساسات خود را نه تنها با کلمات بلکه از طریق صورت، صدای صوتی و حرکات بیان می کنیم.

ادامه
هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.