اخبار تکچی11 راهکار برای داشتن مدیریتی اثربخش تر در سازمان

 
رهبری اثر بخش، یعنی استفاده از حداکثر توانایی و استعداد افراد در رسیدن به هدفهای تعیین شده، خود یکی از راههای افزایش انگیزش کارکنان محسوب می‌گردد. در روزهای آشفته و شرایط بحرانی و پرتلاطم کنونی که از سویی با تحریم و مسائل اقتصادی از آن روبرو هستیم و نیز شرایطی که شیوع پاندمی کرونا (کووید19) بر کشور تحمیل کرده است، توسعه مهارت‌های رهبری و پرورش رهبران اثربخش برای مواجهه با عدم قطعیت ها و بحران ها و تاب آوری در مقابل آنها از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. اما بیش از نیمی از مدیران اذعان دارند که اقدامات و برنامه‌هایشان برای توسعه رهبری در سازمان شکست خورده است.

برای شکوفایی پتانسیل رهبری‌اثربخش چه باید کرد؟
دانشگاه MIT آمریکا با استفاده از نتایج سالها تحقیق دانشگاهی و بررسی عملکرد مدیران و سازمان های مختلف؛ مهارت‌ها، فرآیندها و چارچوب‌هایی را که می‌تواند به مدیران و رهبران سازمان ها کمک کند تا در موارد عدم اطمینان و مواجهه با چالش درست رفتار کنند، بیان می کند:
1- شناسایی و ریشه یابی دقیق مسئله و چالش به وجود آمده
2- توجه به احساسات و نظرات منفی و مخالف کارکنان در محیط کار
3- تغییر و تقویت مدل ذهنی به شکلی پویا و کارآمد، برای مقابله با عدم قطعیت ها و افزایش تاب آوری
4- اشتباه نگرفتن دو مقوله شرکت دیجیتال با دیجیتالی شدن در فرآیند توسعه سازمان
5- آگاهی از مفهوم و ویژگی های کار معنی دار و با ارزش از دیدِ کارکنان
6-توجه به تقویت مهارت تمرکز و تفکراستراتژیک در مواجهه با بحران ها
7-توجه به نیازها، نظرات و دیدگاه های مدیران و نیروهای جوان و باانگیزه سازمان
8- برنامه ریزی برای هدایت و راهبری مطلوب استعدادها و رشد افراد
9- افزایش مهارت و توانایی مدیریت تیم ها و گروه های مجازی
10- توجه به مقوله ارزیابی و کنترل اثربخش و انگیزاننده عملکرد کارکنان
11-ایجاد آمادگی و ظرفیت ذهنی شکست و عدم موفقیت در کارکنان
رهبری فرآیند تأثیرگذاری بر مردم است به نحوی که با میل و اشتیاق و حداکثر توانِ خود، برای دستیابی به هدف های گروهی کوشش نماید. توسعه رهبری به طور قابل توجهی عملکرد سازمانی را افزایش می دهد. تحقیقات بین‌المللی نشان می دهد که سازمان ها باید از یک رویکرد عمومی که اکثراً مورد توجه عموم جامعه است، اجتناب ورزند. به نظر می رسد در این نوع رویکردها اغلب اوقات اهداف کوتاه مدت و عملکردی تدریجی، محدود و ناموفق باشند. در عوض، سازمان ها باید یک رویکرد متنوع و جامع تر را در نظر بگیرند که در آن سطح توانایی رهبری افزایش می یابد. این موضوع دشوار نیاز به تلاش فراوانی دارد، اما به نتیجه‌اش می‌ارزد.
 
 

شرکت دانش بنیان تکچی؛ تنها ارائه دهنده خدمات تخصصی و پیشرفته ارزیابی، عارضه یابی و رتبه بندی سازمانی در ایران است که بر منطبق مدل بومی و توسعه یافته تعالی سازمانیTEM1000 به بررسی و ارزیابی وضعیت سازمان ها می پردازد

مجموعه ما با ارائه بیش از30  خدمت  و 13 محصولمتنوع ارزیابی، خودارزیابی وعارضه یابی آماده همکاری با سازمان های مختلف می باشد.