اخبار تکچیچالش های کار تیمی و گروهی در میان مردمان ایران زمین

در کتاب «ما ایرانیان» نوشته دکتر فراست خواه مطالعه ای در زمینه بررسی خلقیات و روحیات مرسوم ایرانیان انجام شده است. جامعه آماری در این پیمایش اعضای هیئت علمی دانشگاه های سراسر کشور بوده اند. پاسخ گویان مؤلفه های بحث انگیز خلقیات ایرانی را موارد زیر دانسته اند:

1. ضعف فرهنگ کار جمعی و فعالیت مشترک گروهی

2. آزرده و ناراحت شدن از انتقاد و سرزنش

3. رودربایستی زیاد، تعریف و تمجید در حضور یکدیگر و قضاوت منفی در غیاب هم

4. شفاف نبودن و پنهان کاری در بیشتر اوقات

5. خودمدار بودن و اهل خودتحویلی بالا

6. چیره شدن احساسات بر خردورزی

7. رواج یافتن دروغ در میان جامعه

8. سختیِ حصول گفتگو و توافقِ پایدار

 ضعف فرهنگ کار جمعی و فعالیت مشترک گروهی از مؤلفه های بحث برانگیز خلق و خوی ایرانی ها است.

ضعف فرهنگ کار جمعی و فعالیت مشترک گروهی از مؤلفه های بحث برانگیز خلق و خوی ایرانی ها است.

 

همچنین این افراد، اصلی ترین و محوری ترین مشکل در خلقیات ایرانی را موارد زیر دانسته اند:

1- پیوند زدن میان منافع فردی و منافع عمومی

2- فاصله ی میان ظاهر و باطن

3- غلبه ی هیجانات و تلقین پذیری بر استدلال ورزی و خردگرایی

4- مطلق گرایی، جزمیت و تعصب

5- تقدیر گرایی

6- بی اعتمادی

7- ترس نهادینه

8- بی قاعده و غیرقابل پیش بینی بودن رفتارها

یکی از مهمترین عوامل موفقیت کسب وکارها، داشتن یک تیم متعهد، منسجم و توانمند است.

یکی از مهمترین عوامل موفقیت کسب وکارها، داشتن یک تیم متعهد، منسجم و توانمند است.

 

بنابراین آنچه که از این پاسخ ها به نظر می رسد، بررسی و برنامه ریزی جهت بهبود کارِ تیمی در ایران از اهمیت بالایی برخودار است.

همچنین در پژوهشی دیگر هشت دلیل اصلیِ ضعفِ کار گروهی در جامعه ایرانی موارد زیر بیان شده است:

  1. همه افراد می‌خواهند همه کار را انجام دهند
  2. از کار انفرادی بیشتر لذت می‌برند
  3. نیاز بالا به تحسین و شناخته شدن
  4. خود رایی و خود محوری بودن افراد
  5. عدم تمایل به پذیرش یا حل تفاوت‌ها میان اعضای گروه
  6. عدم تمایل به رعایت قوانین و هنجار‌های گروه
  7. مانع دیدن گروه در دستیابی به اهداف
  8. ترس از یکدیگر بابت ضربات احتمالی

وقتی از بیشتر سرمایه گذاران Silicon Valley در مورد عامل اصلی در ارزیابی یک استارتاپ سئوال می شود، اولین چیزی که به آن اشاره می کنند «تیم» است. TechchStars، یکی از بهترین شتاب دهنده ها در ایالات متحده است که اشاره دارد که سه مورد اول که هنگام ارزیابی به دنبال آن هستند تیم، تیم و تیم است. تا حد زیادی موفقیت و شکست یک سازمان به کیفیت افراد و عملکرد آنها به عنوان یک تیم بستگی دارد.

اعتقاد به اینکه تیم ها - تیم های واقعی و نه گروه هایی که مدیران آنها را تیم می نامند- باید واحد اصلی کارکردی یک سازمان صرف نظر از اندازه آن باشند، قدم اول جهتِ بهره برداری کامل از پتانسیل تیم است. یک تیم متشکل از تعداد کمی از افراد است. این افراد دارای مهارت هایی مکمل، نتایج تأثیرگذار و رویکرد مشترک و متعهد به هدف هستند و هریک از اعضاء خود را مسئول می دانند.

 

 


شرکت دانش بنیان تکچی؛ تنها ارائه دهنده خدمات تخصصی و پیشرفته ارزیابی، عارضه یابی و رتبه بندی سازمانی در ایران است که بر منطبق مدل بومی و توسعه یافته تعالی سازمانیTEM1000 به بررسی و ارزیابی وضعیت سازمان ها می پردازد

مجموعه ما با ارائه بیش از30  خدمت  و 13 محصولمتنوع ارزیابی، خودارزیابی وعارضه یابی آماده همکاری با سازمان های مختلف می باشد.