اخبار تکچیراهکارهای کاربردی برای دستیابی به تیم هایی با عملکرد بالا

با توجه به مطالعات صورت گرفته حاصل از بررسی تیم ها مشخص شد، که به رغم توسعه دانش افراد از نقش تیم ها در سازمان، از پتانسیل آنها درسازمان ها به درستی بهره برداری نشده است. اکثر ما به افرادی که دور هم جمع می‌شوند و کارهایی انجام می‌‌دهند تیم می‌گوییم، درحالی‌که تفاوت‌های بسیاری ما بین تیم‌ و یک گروه‌ وجود دارد. اعتقاد به اینکه تیم ها- تیم های واقعی و نه گروه هایی که مدیران آنها را تیم می نامند- باید واحد اصلیِ کارکردیِ یک سازمان صرف نظر از اندازه آن باشند، قدم اول جهت بهره برداری کامل از پتانسیل تیم است. تا حد زیادی موفقیت و شکست یک سازمان به کیفیت افراد و عملکرد آنها به عنوان یک تیم بستگی دارد.

داشتن یک تیم موفق فوق‌العاده سخت‌تر از چیزی است که تصور می‌شود؛ زیرا تیم‌ها از شخصیت‌های انسانی تشکیل شده‌اند و شناخت و همکاری با آن‌ها به شدت پیچیده است. برای موفقیت هر تیم، اصولی وجود دارد. اگر اعضای تیم این اصول را مبنای کار خود قرار دهند، می‌توانند صرف‌نظر از میزان استعدادشان، اعضای مؤثرتری باشند. اصل اول و بسیار مهم؛ صداقت و راستی و درستی است به نظر می رسد وقتی نمی توانیم کار تیمی درستی را به سرانجام برسانیم شک و تردید و دودلی به طرف مقابل و عدم راستی و درستی درونی و برونی به اعضای تیم منتقل می گردد.

تیم‌ها از شخصیت‌های انسانی تشکیل شده‌اند و شناخت و همکاری با آن‌ها به شدت پیچیده است.

تیم‌ها از شخصیت‌های انسانی تشکیل شده‌اند و شناخت و همکاری با آن‌ها به شدت پیچیده است.

 

لازمه تبدیل شدن به یک «تیم با عملکرد بالا» این است که اعضای «تیم واقعی» عمیقا به رشد و موفقیت یکدیگر متعهد باشند و همین امر موجب می شود ظرفیت آنها برای انجام دادن کارها به طرز قابل توجهی افزایش یابد.

طبق تحقیقات موسسه Bain & Company نزدیک به 70درصد از رهبران کسب وکارها معتقد هستند که فرهنگ مهمترین مزیت رقابتی آنها است و در این میان عمدتاً معتقدند فرهنگِ عملکرد بالا از اهمیت ویژه ای برخودار است.

این مطالعات، رفتارهایی که سازنده عملکرد بالا هستند را در 6 دسته تقسیم کرده اند:

1- تعیین اهداف بلندمرتبه و تمایل به تعالی

2- تمرکز بر محیط خارجی

3- رویکرد مالکیت بر کار

4- خروجی محور بودن

5- نگاه تیم محور درکنار فرد محور

6- انرژی و انگیزه حرکت

در سال 2017 گوگل تحقیقات گسترده ای در مورد تیم های گوگل و کار تیمی آنها انجام داد و به المان های پویایی تیم های مؤثر اشاره کردد که شباهت زیادی به ویژگی های تیم های با عملکردبالا دارند. این ویژگی ها عبارتند از:

· امنیت روانی: اعضای تیم از آنکه در مقابل دیگران خطا کنند و آسیب پذیری خود را بروز دهند، نمی ترسند و احساس امنیت می کنند.

· قابلیت اطمینان به تیم ها: اعضای تیم کارها را به موقع انجام می دهند وبه طور مداوم عملکرد خود را نسبت به قبل بهبود می دهند.

· ساختار در کنار شفافیت: اعضای تیم نقش ها، برنامه ها و اهداف مشخصی دارند.

· معنا داشتن: ذات کار برای تیم ها معنادار است.

· تأثیر: اعضا باور دارند کار آنها مهم است و تغییر ایجاد می کند.

یک تیم با عملکرد بالا دارای ترکیبی از استعدادها و توانایی های متمایز فردی است.

یک تیم با عملکرد بالا دارای ترکیبی از استعدادها و توانایی های متمایز فردی است.

یک تیم با عملکرد بالا دارای ترکیبی از استعدادها و توانایی های متمایز فردی است. این ترکیب، عملکردی را رقم می زند که از تک تک عملکرد افراد بالاتر است. بنابراین تیم های با عملکرد بالا:

1. بین 2 تا 25 عضو دارند.

2. دارای ترکیبی مناسب از تخصص فنی، مهارت حل مسأله، تصمیم گیری و مهارت های بین فردی باشند.

3. حول اهداف مشترکی با سازمان شکل گرفته باشند.

4. وقت و تلاش زیادی را صرف کاوش، شکل دادن و توافق بر سر هدفی کنند که متعلق به آنها و جمع باشد.

5. اهداف خود را به اهداف عملکردی صریح، قابل اندازه گیری و قابل دستیابی تعریف کنند و به آنها متعهد باشند.

6. تعهد قوی نسبت به همکاری برای تحقق اهداف وجود داشته باشد.

7. خود را چه به صورت فردی و چه به صورت تیمی در قبال عملکرد مسئول بدانند.

8. دارای رهبری حمایت کننده و تشویق کننده باشند.

داشتن یک تیم که دارای عملکرد بالا است، برای هر رهبری می تواند ایده آل باشد.

داشتن یک تیم که دارای عملکرد بالا است، برای هر رهبری می تواند ایده آل باشد.

 

در نهایت بر اساس مطالعات، عوامل زیر را می توان مجموعه ای از ویژگی های شناسایی شده بیان کرد که باید در تیم های کاری با عملکرد بالا وجود داشته باشد:

· اهداف شفاف

· هم راستای ارزش ها

· تعاملات مؤثر

· تشریک مساعی

· خودمختاری و اقتدار

· رهبری مؤثر

داشتن یک تیم که دارای عملکرد بالا است، برای هر رهبری می تواند ایده آل باشد. افراد در چنین تیم هایی برای رسیدن به هدف های گروهی، مشارکت بالایی از خود نشان می دهند. هر رهبری می‌خواهد تیمی با عملکرد بالا داشته باشد که در آن اعضاء با یکدیگر سازگاری دارند، وظایف را طبق قدرت افراد تقسیم می‌کنند، ایده سازی می‌کنند، راهکارهایی خلاقانه در یک فضای همکاری خلق می‌کنند، به همدیگر نیرو می‌بخشند و باور دارند که کار کردن گروهی، بسیار بهتر از کار کردن انفرادی است.

 


شرکت دانش بنیان تکچی؛ تنها ارائه دهنده خدمات تخصصی و پیشرفته ارزیابی، عارضه یابی و رتبه بندی سازمانی در ایران است که بر منطبق مدل بومی و توسعه یافته تعالی سازمانی TEM1000 به بررسی و ارزیابی وضعیت سازمان ها می پردازد. 

 مجموعه ما با ارائه بیش از 30  خدمت  و 13 محصول متنوع ارزیابی، خودارزیابی وعارضه یابی آماده همکاری با سازمان های مختلف می باشد.