اخبار تکچی10 نکته کاربردی برای داشتن زندگی موفق و آرام

همه ی ما دوست داریم همواره در مسیر زندگی مون چه در بُعدِ فردی و چه اجتماعی، زندگی سرشار از رشد و موفقیت و پیشرفتی داشته باشیم و از چالش ها و مسائل تا حد امکان دوری کنیم.
با پیچیده شدن زندگی های امروزی به دلیل رخداد عوامل محیطی و غیر محیطی و درگیری های ذهنی، مالی، کاری، خانوادگی و...، بحث ساماندهی زندگی شخصی و کاری به نحو مطلوب و بایسته از اهمیت بسزایی برخوردار است.
گاهی اوقات توجه به برخی نکات کوچک اما حساب شده و کاربردی و کاربستِ عملی اونها در زندگی، میشه بهبودها و تغییرات خوبی را در زندگی هامون ایجاد کنیم.
 
در زیر 10 نکته کاربردی که می تواند در این مسیر مثمرثمر باشه، خدمتتان ارائه می گردد:
1. ترسناك ترين جاي جهان ذهن ماست. مراقب افکارمون باشیم
2. اهل عمل باشیم نه عكس العمل، صدا باشيم نه انعكاس صدا.
3. مراقب بدن خود باشيم، زيرا تنها جايي است كه تا آخر عمر در آن زندگي مي كنيم.
4. اجازه ندهیم رفتار ديگران آرامش دروني مان را بهم بزند.
5. آرزو كردن براي اينكه جاي شخص ديگري باشيم ، يعني ناديده گرفتن خودمان.
6. ارزش ما با رفتار ديگران باهامون، تعيين نميشه.
7. اگر كسي كار اشتباهي انجام داد، همه خوبي هاش را فراموش نكنيم.
8.قهرمان بودن يعني ايمان به خود، وقتي ديگران به ما اعتقادي ندارند.
9.كساني كه در گذشته زندگي مي كنن، آينده خودشان رو محدود مي كنند.
10.هيچ يك از ما برنده يا بازنده به دنيا نيامده ايم ، ما انتخاب كننده به دنيا آمده ایم؛ پس حواسمون به انتخاب و تصمیماتمان باشد...
 
مهمتر از موفقیت، احساس موفق بودن است، تعریف موفقیت در نگاه افراد مختلف متفاوت است و هرکس بسته به شرایط و اقتضائات و استعدادها و ظرفیت ها و مهم تر از همه نوع نگاه و نگرشش به زندگی، موفقیت را به گونه ای تعریف می کند. البته اینکه انسان مدام در تلاش باشد که خوبِ خودش باشد و هر روز بهتر از دیروزش باشد، خود مهمترین عامل در رشد و پیشرفت است.
با ارزیابی و آسیب شناسی دقیق و شفاف وضعیت خود، می توانیم با رویکرد بهبود و رشد مستمر، گام های خوب و مهمی برداریم به شرط آنکه خسته نشویم و صبر و پشتکار داشته باشیم.
 
 

شرکت دانش بنیان تکچی؛ تنها ارائه دهنده خدمات تخصصی و پیشرفته ارزیابی، عارضه یابی و رتبه بندی سازمانی در ایران است که بر منطبق مدل بومی و توسعه یافته تعالی سازمانیTEM1000 به بررسی و ارزیابی وضعیت سازمان ها می پردازد

مجموعه ما با ارائه بیش از30  خدمت  و 13 محصولمتنوع ارزیابی، خودارزیابی وعارضه یابی آماده همکاری با سازمان های مختلف می باشد.