اخبار تکچیدستورالعمل آموزشی برای ارزیابی نتایج بهره وری

 

 

استفاده هوشمندانه از منابع در اختيار در جهت توليد کالاها و ارائه خدمات بيشتر و با کيفيت بهتر، بهره‌وری ناميده مي‌شود؛ سازمان‌ها مي‌توانند با اندازه‌گيری بهره‌وری، وضع موجود را شناسايي کنند و با برنامه‌ريزی بهبود بهره‌وری و اجرای بهینه آن به فضاي مساعد بهره‌وری دست يابند.

شاخص های بهره‌وری از حاصل تقسیم ستانده ها (خروجی ها) به داده ها (ورودی ها) حاصل می ‌شود و نشان می دهد که در قبال یک واحد ورودی مصرفی چه میزان خروجی یا ستانده حاصل شده است .شاخص های بهره‌وری را به دو گروه شاخص های بهره‌وری عمومی و شاخص های بهره‌وری اختصاصی طبقه بندی می‌کنند.

ما در مجموعه تکچی در قالب خدمت ارزیابی شاخص های بهره وری سازمانی به صورت کاملا هوشمند و تحت وب و منطبق بر آخرین استانداردها و دانش روز جهانی و مدل های توسعه یافته بومی، برای تطبیق و سازگاری نظام مدیریت بهره‌وری یا نظام مالی و حسابداری شرکتها، از نظام هماهنگ سازی (HS) استفاده می نماییم.

برای مطالعه کامل این مقاله اینجا کلیک کنید