ارزیابی آمادگی برای صادرات


ارزیابی آمادگی برای صادرات (ERA)
     ارزیابی توانایی بنگاههای کوچک برای برقراری ارتباط آینده دار با خریداران خارجی اصطلاحا ارزیابی آمادگی برای صادرات (ERA) نامیده می شود.
شاخص هایی که تحت عنوان شرایط اولیه یک شرکت برای "آماده صادرات شدن" در مورد شرکت مورد بررسی گرفته میشود شامل تعهد مدیریتی، منابع مالی، دانش فنی، ظرفیت تهیه و تولید محصولات و خدمات، مهارت تجارت جهانی و دانش بازاریابی بین المللی می باشد.
همچنین در زمینه آمادگی محصول نیز شاخص های پتانسیل بازار، قابلیت سازگاری محصول، ساختار هزینه، محصول رقیب، پیچیدگی محصول و حق فروش در بازار هدف مورد ارزیابی قرارمی گیرد. شرکت تکچی با الهام از مدل های بین المللی موجود و تجربه خود در ارزیابی بیش از 300 شرکت ایرانی مدل بومی ارزیابی آمادگی برای صادرات مناسب ایران را توسعه داده و بر مبنای آن این این خدمت را به شرکت هایی که قصد ورود به بازار های جهانی را دارند ارایه می دهد.
نتیجه این ارزیابی نشان می دهد که چه اقدامات اصلاحی در شرکت برای ورود به بازار های صادراتی بین المللی باید صورت گیرد.

مشخصات شرکت

مشخصات رابط پروژه

توضیحات

دیگر خدمات