طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت کشورشناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت کشور

گام بعدی پس از انجام ارزیابی‌های سازمانی و مشخص شدن نقاط ضعف شرکت، رفع این ضعف‌ها با استفاده از توان نیروهای درون‌سازمانی و همچنین کمک مشاوران مدیریت در حوزه مربوطه است.
اکثر کارفرمایان در انتخاب مشاور با دو سؤال اساسی روبرو هستند. اول اینکه چگونه مشاور مناسب را از بین مشاوران مختلف انتخاب نمایند و دوم اینکه - با توجه به نامشهود بودن خدمت مشاوره- چگونه قرارداد مناسبی با مشاوران عقد کنند که حصول نتیجه را با کمترین هزینه و زمان برای شرکت به همراه داشته باشد.
از طرف دیگر مشاوران مدیریت مجرب نیز در اثبات توانمندی خود و حضور مؤثر در جمع کارفرمایان متقاضی با دشواری‌هایی روبرو هستند.
شرکت تکچی برای ایجاد اطمینان در انتخاب مشاوران مدیریت و ایجاد سهولت و آرامش در روابط بین مشاوران و کارفرمایان اقدام به تدوین مدل ارزیابی مشاوران مدیریت در کلیه شاخه‌های اصلی مشاوره مدیریت نموده است.
برای توسعه مدل ارزیابی مشاوران مدیریت، شرکت تکچی از چارچوب مدل‌های بین‌المللی شرکت‌های Equiteq، Mckinsey & co و APQC باسابقه فراوان در حوزه ارزیابی شرکت‌های مشاوره مدیریت که برای توسعه ارزش و ارزیابی خدمات شرکت‌های مشاوره‌ای است، استفاده کرده است.
چارچوب مدل توسعه داده شده از نُه شاخص اصلی شامل ارزش پیشنهادی به مشتری، فروش و رشد سود، روابط مشتری، کیفیت درآمد حاصل از خدمات، دارایی‌های نامشهود، فرآیند بازاریابی و فروش، وفاداری مشتریان، کیفیت مدیریت و توانمندی در حوزه تخصصی تشکیل‌شده است که برای ارزیابی خدمات شرکت مشاوره مدیریت در حوزه‌های تخصصی، با استفاده از هشتادوچهار شاخص فرعی عملکرد وضعیت شرکت را ارزیابی می‌کند.
همچنین شرکت تکچی مسئولیت تهیه شرح خدمات قراردادهای مشاوره مدیریت، تحویل دهی پروژه به مشاوران نظارت بر کار مشاوران و تحویل گیری نتایج کار از مشاوران مدیریت تأیید شده را به عهده می‌گیرد.
نتایج این ارزیابی در حال حاضر توسط نهادهای مهمی چون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت‌های بزرگ صنعت پتروشیمی کشور موردپذیرش قرار می‌گیرد.
مشاوران ارزیابی‌شده در وب‌سایت شرکت تکچی به‌عنوان مشاوران دارای صلاحیت و توصیه‌شده قرارگرفته و جهت بهره‌مندی از خدمات این شرکت‌ها به مشتریان تکچی جهت انجام پروژه‌های بهبود پس از ارزیابی معرفی می‌گردند.


شرایط لازم شرکت های مشاوره :
    ۱) دارای شرکت حقوقی ثبت شده باشند
    ۲) دارای تجربه انجام حداقل یک پروژه مشاوره مدیریت باشند

حوزه های مشاوره مورد نیاز :
    ۱) مدیریت استراتژیک
    ۲) بازار یابی و فروش
    ۳) طراحی فرایند مدیریت تولید
    ۴) مدیریت خدمات مشتری
    ۵) مدیریت سرمایه های انسانی
    ۶) فرایند های مدیریت فناوری اطلاعات
    ۷) طراحی فرایند های مدیریت مالی
    ۸) طراحی فرایند های مدیریت ریسک
    ۹) طراحی فرایند های مدیریت دانش
    ۱۰) پیاده سازی و مدیریت فرایند های کسب وکار
    ۱۱) مدیریت دارایی های فیزیکی
    ۱۲) طراحی فرایند های مدیریت خدمات
    ۱۳) طراحی فرایند های مدیریت توسعه خدمات و محصولات
    ۱۴) طراحی فرآیندهای حاکمیت شرکتی
برای ثبت نام در این طرح می‌توانید از طریق لینک بالای صفحه اقدام نمایید.

جهت شروع فرآیند ثبت نام روی لینک ثبت نام کلیک فرمایید.جهت مشاهده لیست شرکت‌های مشاوره مدیریت تایید صلاحیت شده و امتیاز ایشان روی لینک زیر کلیک فرمایید.

گزارش تعاملی نتایج ارزیابی

دیگر خدمات