ارزیابی محصولات سازمان


ارزیابی محصولات شرکت
     ارزیابی محصولات با بهره‌برداری از مدل‌های توسعه یافته بر اساس تعاریف استاندارد جهانی و مدل های بومی شده توسط محققین شرکت تِک‌چی بر اساس بازار هدف انجام می‌گیرد و ویژگی‌های بازار داخلی، شرایط رقابتی و ابزارهای انگیزشی از شاخص‌های مهم این ارزیابی است.
در مدل تِک‌چی در ابتدا محصول (کالا-خدمات) با توجه به مشخصات فنی ارزیابی می‌شود. در مرحله دوم با توجه به سطح فناوری و نوآوری محصول، بازارهای بالقوه و بالفعل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این مرحله به‌غیراز بازارهای داخلی بازارهای بین‌المللی با توجه به ناحیه جغرافیایی، سطح فناوری، سطح درآمد ملی و غیره مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.
نتیجه این ارزیابی میزان آمادگی محصول مورد نظر را برای ورود و عرضه در یک بازار هدف تعیین شده را مشخص می نماید.

مشخصات شرکت

مشخصات رابط پروژه

توضیحات

دیگر خدمات