ارزیابی خدمات شهری


ارزیابی خدمات موجود درشهر
     یکی از مشکلات شهروندان در شهر های بزرگ، انتخاب خدمات مناسب از بین صدها ارایه دهنده است. که در موارد مهمی همچون انتخاب مدرسه برای فرزندان و یا انتخاب پیمانکاران مختلف برای نگهداری تاسیسات ساختمان این امر به موضوعی طاقت فرسا تبدیل می شود.
در این ارزیابی مراکز خدماتی موجود در شهر با استاندارد های بین المللی و بومی و همچنین نظرات استفاده کنندگان از این خدمات مورد بررسی قرار گرفته و نتایج از طریق رسانه های الکترونیکی و شبکه های اجتماعی در اختیار شهروندان قرارمی‌گیرد.
در این خدمت تقریبا تمامی حوزه های خدماتی مورد نیاز شهروندان در کلیه سطوح موردارزیابی قرار می گیرد.
ارتقاء خدمات شهری، افزایش کیفیت زندگی، افزایش درآمد، افزایش سطح سلامت، کاهش رفت و آمد واطمینان در انتخاب از نتیاج این ارزیابی می باشد.

مشخصات شرکت

مشخصات رابط پروژه

توضیحات

دیگر خدمات