اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت پایا فرایند متعال در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایند بازاریابی و فروش

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری پایا فرایند متعال در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ در حوزه تخصصی طراحی فرایند بازاریابی و فروش با حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. این ارزیابی با حضور، آقای محمد پزشک به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه طراحی فرایند بازاریابی و فروش و ناظر جلسه به‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس، ارزیابان شرکت تکچی و آقای احمد شریعت و خانم الناز عبادی ثانی نماینده شرکت‌ پایا فرایند متعال در محل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برگزار شد.

در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرارگیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت قرار گرفته و به شرکت‌های کارفرمای متقاضی معرفی خواهند شد.