اخبار تکچیبرگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم مدل TEM1000 ویژه مدیران عامل شرکت ها

در این کارگاه یک روزه که در تاریخ ۹۹/۰۸/۰۵ باحضور مدیران  محترم عامل شرکت های پتروشیمی ایلام،مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی ،تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس برگزار گردید مفاهیم اصلی در مدل تعالی سازمانی TEM1000  تشریح گردید. 

با توجه به موفقیت شرکت ها در مرحله اول ارزیابی  بر اساس این مدل و ورود شرکت ها به مرحله دوم مدل که به ارزیابی نتایج شرکت ها می پردازد لزوم و تعامل بیشتری بین مدیران کیفیت سازمانی و مدیران ارشد احساس می شود.لذا این کارگاه با  هدف ایجاد همزبانی و هماهنگی بیشتر بین مدیران کیفیت سازمانی و مدیران ارشد شرکت ها طراحی و در طی یک روز بصورت همزمان حضوری و مجازی برگزار گردید.