اخبار تکچیارائه گزارش ارزیابی نتایج مجموعه مدیریت صنایع پتروشیمی بر اساس مدل TEM1000


جلسه ارائه گزارش ارزیابی نتایج مجموعه مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی از زیر مجموعه های هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس که در اجرای بیش از 70 پروژه ی ملی و تولید بیش از 75 میلیون تن محصولات پلیمری و پتروشیمی در سال و نیز مدیریت بیش از 23 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی نقش بسزایی را ایفاد کرده است، در تاریخ 7 اردیبهشت 1400، به صورت آنلاین برگزار گردید.


در این جلسه که با حضور هیئت رئیسه و مدیران ارشد مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی  و مدیرعامل و اعضای تیم محصول/سرویس تکچی و نیز جناب آقای دکتر طالبیان عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه شریف و مشاور مالی شرکت برگزار گردید، گزارش ارزیابی نتایج فرآیندی منطبق بر گام دوم مدل تعالی سازمانی TEM1000 ارائه گردید.

در این مرحله گزارش ارزیابی 4 بخش، شاملِ نتایج مالی، کارکنان، مشتریان و فرهنگ سازمانی که با مشارکت 100 درصدی پرسنل و ذی نفعان در تکمیل پرسشنامه ها همراه بودند، به صورت جامع، یکپارچه و مصور، مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

 در این راستا و در بخش ارزیابی نتایج مالی وضعیت حدود 100 نسبت مالی در 5 سال اخیر عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گرفت. در بخش ارزیابی کارکنان و ارزیابی فرهنگ سازمانی در 6 سطح مختلف و با 215 پرسش و در قالب 2 بُعد کلی و 4 گروه عوامل و 12 عامل، گزارش ارزیابی دقیق وضعیت شرکت بیان گردید. هم چنین در بخش  ارزیابی نتایج مشتریان، در قالب 2 بُعد کلی عوامل رضایت و عوامل وفاداری مشتری در 4 بخش و 57 پرسش، گزارش وضعیت مجموعه ارائه گردید.شرکت دانش بنیان تکچی؛ تنها ارائه دهنده خدمات تخصصی و پیشرفته ارزیابی، عارضه یابی و رتبه بندی سازمانی در ایران است که بر منطبق مدل بومی و توسعه یافته تعالی سازمانیTEM1000 به بررسی و ارزیابی وضعیت سازمان ها می پردازد

 

مجموعه ما با ارائه بیش از30  خدمت متنوع ارزیابی و عارضه یابی آماده همکاری با سازمان های مختلف می باشد.