اخبار تکچیبرگزاری نشست اصول و چالش های حکمرانی اقتصاد پلتفرمی

نشست اصول و چالش های حکمرانی اقتصاد پلتفرمی در قالب سلسله نشست های همایش اقتصاد هوشمند، پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 در سالن وزارت اقتصاد و با حضور آقایان جناب دکتر علی کرمانشاه، دکتر فرهاد زند، دکتر پیروز غفرانی، مهندس مجید کیوان و جناب آقای دکتر سیدجواد حسینی مدیرعامل مجموعه تکچی برگزار گردید.

در این نشست مسائل و موضوعات مهمی در خصوص سازمان های پلتفرمی، دیپلماسی اقتصاد پلتفرمی، چالش های اقتصاد پلتفرمی در ایران و درس آموخته هایی از تجربیات پلتفرم ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست جناب آقای دکتر حسینی ضمن آسیب شناسی وضعیت فعلی سازمان های سنتی ایرانی، با اشاره به اهمیت بحث پلتفرم ها و جایگاه و مزایای سازمان های پلتفرمی و تفاوت این مفهوم با پلتفرم سازمانی در فضای کسب و کار امروزِ بین الملل، با ارائه داده ها و آمارهایی به معرفی نمونه های موفق بین الملی از سازمان های پلتفرمی پرداختند. در این جلسه مطرح شد که تحول بنیادین سازمان ها در راستای دستیابی به تعالی و بهره وری، در گرو حرکت به سمت سازمان پلتفرمی شدن است.
در این جلسه همچنین برخی از دستاوردهای مجموعه تکچی در زمینه طراحی و پیاده سازی سازمان های پلتفرمی از جمله سامانه ناب و نو، سامانه معلم یار، سامانه باهم، سامانه سیتی رخش و...معرفی گردیدند.شرکت دانش بنیان تکچی؛ تنها ارائه دهنده خدمات تخصصی و پیشرفته ارزیابی، عارضه یابی و رتبه بندی سازمانی در ایران است که بر منطبق مدل بومی و توسعه یافته تعالی سازمانیTEM1000 به بررسی و ارزیابی وضعیت سازمان ها می پردازد

 

مجموعه ما با ارائه بیش از30  خدمت متنوع ارزیابی و عارضه یابی آماده همکاری با سازمان های مختلف می باشد.