اخبار تکچیارائه گزارش ارزیابی نتایج مجموعه پتروشیمی کارون بر اساس مدل TEM1000

جلسه ارائه گزارش ارزیابی نتایچ مجموعه پتروشیمی کارون به عنوان اولین تولید کننده ی ایزوسیانات ها، مشتمل بر TDI و MDI و تکمیل کننده ی زنجیره ی ارزش پُلی یورتان ها در خاورمیانه و غرب آسیا و از زیر مجموعه های هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در تاریخ 17 خرداد 1400 به صورت آنلاین برگزار گردید.


در این جلسه که با حضور هیئت رئیسه و مدیران ارشد مجموعه پتروشیمی کارون و مدیرعامل و اعضای تیم محصول/سرویس تکچی برگزار گردید، گزارش ارزیابی نتایج فرآیندی منطبق بر گام دوم مدل تعالی سازمانی TEM1000 ارائه گردید.

در این مرحله گزارش ارزیابی 4 بخش، شاملِ نتایج مالی، کارکنان، مشتریان و فرهنگ سازمانی، به صورت جامع، یکپارچه و مصور، مورد بررسی دقیق قرار گرفت.


 در این راستا و در بخش ارزیابی نتایج مالی وضعیت حدود 100 نسبت مالی در 5 سال اخیر عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گرفت. در بخش ارزیابی کارکنان و ارزیابی فرهنگ سازمانی در 6 سطح مختلف و با 215 پرسش و در قالب 2 بُعد کلی و 4 گروه عوامل و 12 عامل، گزارش ارزیابی دقیق وضعیت شرکت بیان گردید. هم چنین در بخش  ارزیابی نتایج مشتریان، در قالب 2 بُعد کلی عوامل رضایت و عوامل وفاداری مشتری در 4 بخش و 57 پرسش، گزارش وضعیت مجموعه ارائه گردید.
شرکت دانش بنیان تکچی؛ تنها ارائه دهنده خدمات تخصصی و پیشرفته ارزیابی، عارضه یابی و رتبه بندی سازمانی در ایران است که بر منطبق مدل بومی و توسعه یافته تعالی سازمانیTEM1000 به بررسی و ارزیابی وضعیت سازمان ها می پردازد

 

مجموعه ما با ارائه بیش از30  خدمت  و 13 محصولمتنوع ارزیابی، خودارزیابی وعارضه یابی آماده همکاری با سازمان های مختلف می باشد.