اخبار تکچیارائه گزارش ارزیابی نتایج مجموعه پتروشیمی اروند بر اساس مدل TEM1000


جلسه ارائه گزارش ارزیابی نتایچ مجموعه پتروشیمی اروند به عنوان بزرگترین تولید کننده زنجیره PVC کشور و از زیر مجموعه های هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در تاریخ 7 اردیبهشت 1400 به صورت آنلاین برگزار گردیددر این جلسه که با حضور هیئت رئیسه و مدیران ارشد مجموعه پتروشیمی اروند و مدیرعامل و اعضای تیم محصول/سرویس تکچی و نیز جناب آقای دکتر طالبیان عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه شریف و مشاور مالی شرکت برگزار گردید، گزارش ارزیابی نتایج فرآیندی منطبق بر گام دوم مدل تعالی سازمانی TEM1000 ارائه گردید.

در این مرحله گزارش ارزیابی 4 بخش، شاملِ نتایج مالی، کارکنان، مشتریان و فرهنگ سازمانی که با مشارکت 100 درصدی پرسنل و ذی نفعان در تکمیل پرسشنامه ها همراه بودند، به صورت جامع، یکپارچه و مصور، مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

 در این راستا و در بخش ارزیابی نتایج مالی وضعیت حدود 100 نسبت مالی در 5 سال اخیر عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گرفت. در بخش ارزیابی کارکنان و ارزیابی فرهنگ سازمانی در 6 سطح مختلف و با 215 پرسش و در قالب 2 بُعد کلی و 4 گروه عوامل و 12 عامل، گزارش ارزیابی دقیق وضعیت شرکت بیان گردید. هم چنین در بخش  ارزیابی نتایج مشتریان، در قالب 2 بُعد کلی عوامل رضایت و عوامل وفاداری مشتری در 4 بخش و 57 پرسش، گزارش وضعیت مجموعه ارائه گردید.
شرکت دانش بنیان تکچی؛ تنها ارائه دهنده خدمات تخصصی و پیشرفته ارزیابی، عارضه یابی و رتبه بندی سازمانی در ایران است که منطبق بر مدل بومی و توسعه یافته تعالی سازمانیTEM1000  به بررسی و ارزیابی وضعیت سازمان ها می پردازد

 

مجموعه ما با ارائه بیش از30  خدمت متنوع ارزیابی و عارضه یابی آماده همکاری با سازمان های مختلف می باشد.