اخبار تکچیبرگزاری جلسه ارزیابی رتبه‌بندی ملی شرکت محافظان بهبود آب

رتبه‌بندی ملی شرکت محافظان بهبود آب در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۳ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت محافظان بهبود آب در محل آن شرکت برگزار شد. این ارزیابی براساس مدل رتبه‌بندی مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته است.

رتبه‌بندی ملی تحت نظارت مرکز ملی رتبه‌‌بندی اتاق بازرگانی ایران پیرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل محیط کسب‌وکار، آرامش محیط‌کاری وتفکیک مهارت‌های فردی از مسیر شناسنامه‌دار نمودن فعالان اقتصادی انجام می‌گردد.