اخبار تکچیبرگزاری جلسه ارزیابی رتبه‌بندی ملی شرکت علوم سبز

رتبه‌بندی ملی شرکت علوم سبز در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۷ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت علوم سبز در محل آن شرکت برگزار شد. این ارزیابی براساس مدل رتبه‌بندی مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته است.

رتبه‌بندی ملی تحت نظارت مرکز ملی رتبه‌‌بندی اتاق بازرگانی ایران پیرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل محیط کسب‌وکار، آرامش محیط‌کاری وتفکیک مهارت‌های فردی از مسیر شناسنامه‌دار نمودن فعالان اقتصادی انجام می‌گردد. 

شرکت علوم سبز از سال ۱۳۷۱ فعالیت‌ خود را آغاز نمود.این شرکت قابلیت طراحی، مشاوره، ارائه خدمات، اجرا و نظارت در در زمینه سیستم‌های ارتباطی، ایمنی و حفاظت الکترونیکی و مکانیکی را دارا است.

شرکت علوم سبز تمرکز خود را بر تحقیق و توسعه و بومی‌سازی سامانه‌های مختلف و ارائه راهکار در زمینه سیستم‌های ارتباطی، ایمنی و حفاظت الکترونیکی و مکانیکی قرار داده است و نتایج تحقیقات خود را در اختیار جامعه امروز ایران قرار می‌دهد.