اخبار تکچیبرگزاری جلسه ارزیابی رتبه بندی ملی شرکت تحقیقاتی آزمون کیفیت

رتبه بندی ملی شرکت تحقیقاتی آزمون کیفیت در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۰ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت تحقیقاتی آزمون کیفیت در محل آن شرکت برگزار شد. این ارزیابی بر اساس مدل رتبه بندی مرکز ملی رتبه بندی اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته است.

رتبه بندی ملی تحت نظارت مرکز ملی رتبه ‌بندی اتاق بازرگانی ایران پیرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل محیط کسب‌وکار، آرامش محیط کاری وتفکیک مهارت های فردی از مسیر شناسنامه‌دار نمودن فعالان اقتصادی انجام می گردد. 

شرکت تحقيقاتی آزمون کيفيت در سال ۱۳۷۱ تأسيس و در جهت توسعه مخابراتی کشور و  اجرا و طراحی پروژه‌های ملی برای توسعه شبکه‌های مخــابراتی کشور با موضوع فعاليت تحقيقاتی و تولیدی در کليه زمينه‌های مهندسی, برقی و الکترونيک بالاخص سيستم‌های مخابراتی (طراحی، ساخت و نمونه سازی) شروع به فعاليت نمود و در حال حاضر بعنوان يک قطب مطرح داخلی در ارائه راه حل‌های جامع مخابراتی است.

این شرکت با دارا بودن رتبه ۱ GC  در رشته ارتباطات و رتبه ۱ از معاونت برنامه‌ریزی در زمینه شبکه‌های داده وکسب جوایز و تقدیرنامه از شرکت مخابرات ایران در حوزه مدیریت پروژه‌های تأمین تجهیزات استان‌ها و عضویت در سندیکای صنعت مخابرات کشور، آماده اجرای انواع پروژه‌ها شامل طراحی، تولید و تأمین تجهیزات، نصب، راه‌اندازی، آزمایش، تحویل و نگهداری با استفاده از پرسنل متخصص و مهندسین ایرانی می‌باشد.