اخبار تکچیبرگزاری دومین دور ارزیابی تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس براساس مدل TEM1000

دومین دوره ارزیابی تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس درتاریخ ۹۹/۰۸/۱۹ بر اساس مدل تعالی سازمانی TEM1000  با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی این شرکت با هدف دنبال کردن میزان رشد آن شرکت در فاصله زمانی بین دو ارزیابی واثر بخشی آن بر شرکت به صورت حضوری در محل آن شرکت برگزار شد.

در این ارزیابی که به مدت ۲ روز ادامه داشت  بیش از ۳۰۰ فرایند مختلف شرکت در ۱۳ بعد مورد ارزیابی قرار گرفت . با مقایسه نتایج دو ارزیابی می توان به میزان سرعت و  درستی جهت شرکت در بهبود فرایند ها دست یافت . 

در صورت کسب حد اقل ۷۰ درصد از امتیاز  بلوغ فرایندی ، شرکت وارد مرحله ارزیابی نتایج خواهد شد. نتایج این ارزیابی حدود یک ماه دیگر در صفحه اختصاصی شرکت منتشر خواهد شد.