اخبار تکچیجلسه بررسی نتایج ارزیابی سالیانه شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی بر اساس مدل TEM1000

دومین دوره ارزیابی تعالی سازمانی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی در تاریخ ۹۹/۰۷/۲۸ برگزار گردید. 

در این مرحله کلیه فرایند های شرکت  در ۱۳ بعد بر اساس مدل تعالی سازمانی TEM1000  مورد ارزیابی قرارگرفت . نتایج این دوره نشان می دهد که توانمندی فرایندی شرکت  نسبت به دوره قبل که دوسال پیش انجام شد، بیش از ۲۳ درصد رشد داشته است. با توجه به موفقیت شرکت در کسب این نتایج  و عبور از حد نصاب  مدل ، شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به مرحله دوم ارزیابی  براساس مدل TEM1000  راه یافت. 

طبق روال دوره قبل نتایج ارزیابی این دوره نیز توسط تیم ارائه شرکت تکچی شامل آقای دکتر حسینی، خانم مهندس زیرک ساز و آقای مهندس خوش کنار در جلسه ای با حضور مدیر عامل محترم هلدینگ خلیج فارس جناب آقای مهندس ربیعی، رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی جناب آقای مهندس بیطرف، مدیر عامل محترم شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی جناب آقای مهندس بابایی، معاونت محترم برنامه ریزی و توسعه هلدینگ خلیج فارس جناب آقای مهندس طاهری، مدیریت محترم سیستم‌های مدیریت و آی تی هلدینگ خلیج فارس سرکار خانم مهندس میراب زاده، و تنی چند ازکارشناسان محترم شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی و هلدینگ خلیج فارس ارائه گردید.

در این جلسه علاوه بر بررسی نتایج ارزیابی این شرکت، برنامه های شرکت برای ادامه مسیر بر اساس مدل تعالی سازمانی TEM1000  مورد تاکید مدیریت هلدینگ خلیج فارس و مدیریت شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی قرارگرفت.

درمرحله دوم ارزیابی بر اساس این مدل، نتایج شرکت از ۵ منظر کارکنان، مشتریان، سهامداران، جامعه و سازمان مورد بررسی قرار می گیرد.