اخبار تکچیجلسه بررسی نتایج ارزیابی سالیانه شرکت پتروشیمی اروند بر اساس مدل TEM1000

دومین دوره ارزیابی تعالی سازمانی شرکت پتروشیمی اروند در تاریخ ۹۹/۰۷/۲۷ برگزار گردید. 

در این مرحله کلیه فرایند های شرکت  در ۱۳ بعد بر اساس مدل تعالی سازمانی TEM1000  مورد ارزیابی قرارگرفت . نتایج این دوره نشان می دهد که توانمندی فرایندی شرکت  نسبت به دوره قبل که دوسال پیش انجام شد، بیش از ۲۱ درصد رشد داشته است. با توجه به  موفقیت شرکت در کسب این نتایج  و عبور از حد نصاب  مدل ، شرکت پتروشیمی اروند به مرحله دوم ارزیابی  براساس مدل TEM1000  راه یافت. 

طبق روال دوره قبل نتایج ارزیابی این دوره نیز توسط تیم ارائه شرکت تکچی شامل آقای دکتر حسینی، خانم مهندس زیرک ساز و آقای مهندس خوش کنار در جلسه ای با حضور مدیر عامل محترم هلدینگ خلیج فارس جناب آقای مهندس ربیعی، مدیر عامل محترم شرکت پتروشیمی اروند جناب آقای مهندس حسن نشان زاده، و جناب آقای منجی  رئیس برنامه ریزی و اطالاعات مدیریت ،جناب آقای علیزاده رئیس امور مالی،جناب آقای عبادی رئیس امور اداری ،معاونت محترم برنامه ریزی و توسعه هلدینگ خلیج فارس جناب آقای مهندس طاهری، مدیریت محترم سیستم‌های مدیریت و آی تی هلدینگ خلیج فارس سرکار خانم دکتر میراب زاده، و تنی چند ازکارشناسان محترم شرکت پتروشیمی اروند و هلدینگ خلیج فارس ارایه گردید.

در این جلسه علاوه بر بررسی نتایج ارزیابی این شرکت، برنامه های شرکت برای ادامه مسیر بر اساس مدل تعالی سازمانی TEM1000  مورد تاکید مدیریت هلدینگ خلیج فارس و مدیریت شرکت پتروشیمی اروند قرارگرفت.

درمرحله دوم ارزیابی بر اساس این مدل، نتایج شرکت از ۵ منظر کارکنان، مشتریان، سهامداران، جامعه و سازمان مورد بررسی قرار می گیرد.