اخبار تکچیبرگزاری جلسه ارزیابی رتبه‌بندی ملی شرکت آیبک طب پارس

رتبه‌بندی ملی شرکت آیبک طب پارس تحت نظارت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران و با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت آیبک طب پارس برگزار شد.

رتبه‌بندی ملی شرکت آیبک طب پارس در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت آیبک طب پارس در محل آن شرکت برگزار شد. این ارزیابی براساس مدل رتبه‌بندی مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته است.

رتبه‌بندی ملی تحت نظارت مرکز ملی رتبه‌‌بندی اتاق بازرگانی ایران پیرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل محیط کسب‌وکار، آرامش محیط‌کاری وتفکیک مهارت‌های فردی از مسیر شناسنامه‌دار نمودن فعالان اقتصادی انجام می‌گردد.