اخبار تکچیبرگزاری جلسه ارزیابی رتبه‌بندی ملی شرکت صنایع الکترونیک زعیم


رتبه‌بندی ملی شرکت صنایع الکترونیک زعیم در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت صنایع الکترونیک زعیم در محل آن شرکت برگزار شد. این ارزیابی براساس مدل رتبه‌بندی مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته است.

رتبه‌بندی ملی تحت نظارت مرکز ملی رتبه‌‌بندی اتاق بازرگانی ایران پیرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل محیط کسب‌وکار، آرامش محیط‌کاری وتفکیک مهارت‌های فردی از مسیر شناسنامه‌دار نمودن فعالان اقتصادی انجام می‌گردد.