اخبار تکچیبرگزاری جلسه ارزیابی رتبه‌بندی ملی شرکت راهسازی و ساختمانی ۱۱۵

رتبه‌بندی ملی شرکت راهسازی و ساختمانی ۱۱۵ دتحت نظارت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران و با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت راهسازی و ساختمانی ۱۱۵ برگزار شد.

رتبه‌بندی ملی شرکت آیبک طب پارس در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت آیبک طب پارس در محل آن شرکت برگزار شد. این ارزیابی براساس مدل رتبه‌بندی مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته است.

رتبه‌بندی ملی تحت نظارت مرکز ملی رتبه‌‌بندی اتاق بازرگانی ایران پیرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل محیط کسب‌وکار، آرامش محیط‌کاری وتفکیک مهارت‌های فردی از مسیر شناسنامه‌دار نمودن فعالان اقتصادی انجام می‌گردد.