اخبار تکچیبرگزاری جلسه ارزیابی رتبه‌بندی ملی شرکت راه و ساختمانی الماس طوبی

رتبه‌بندی ملی شرکت راه و ساختمانی الماس طوبی دتحت نظارت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران و با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت راه و ساختمانی الماس طوبی  برگزار شد.

رتبه‌بندی ملی شرکت راه و ساختمانی الماس طوبی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت راه و ساختمانی الماس طوبی در محل آن شرکت برگزار شد. این ارزیابی براساس مدل رتبه‌بندی مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته است.

رتبه‌بندی ملی تحت نظارت مرکز ملی رتبه‌‌بندی اتاق بازرگانی ایران پیرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل محیط کسب‌وکار، آرامش محیط‌کاری وتفکیک مهارت‌های فردی از مسیر شناسنامه‌دار نمودن فعالان اقتصادی انجام می‌گردد.