اخبار تکچیبرگزاری جلسه عارضه‌یابی شرکت صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

عارضه‌یابی شرکت صندوق پژوهش و فناوری استان یزد در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۴ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی صندوق با هدف برنامه‌ریزی صحیح برنامه‌های توسعه و بهبود صندوق پژوهش و فناوری استان یزد در محل آن صندوق برگزار شد.

عارضه‌یابی فوق تحت نظارت صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای دو خدمت جدید پنل رشد و معرفی مشاور مناسب در اختیار شرکت‌های دانش بنیان به منظور کمک به توانمندسازی کسب‌وکار شرکت‌های دانش بنیان صورت می‌گیرد. 

پنل رشد به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که میزان رشد یا عدم رشد خود را در فرایندهای ضروری کسب‌وکار به تفکیک فرایندهای ضروری را مشاهده نمایند و در صورتیکه هر یک از این فرایندها دچار رکود یا عقب رفتن باشند به‌صورت هشدار متوجه این موضوع شوند. پس از شناسایی نقاط قابل بهبود این شرکت‌ها می‌توانند با استفاده از  وندورلیست آنلاین مشاوران مدیریت کشور (موجود در سایت شرکت تکچی) مشاوران مدیریت مناسب جهت بهبود فرایندهای کسب‌وکار خود را  انتخاب نمایند.