اخبار تکچیبرگزاری نهمین دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی TEM1000:2019

کارگاه پنج روزه نهمین دوره آموزش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۳ با حضور شرکت‌کنندگانی از شرکت پتروشیمی مبین در محل شرکت تکچی به پایان رسید.

در این کارگاه  مباحث فلسفه‌ مدل تعالی سازمانی TEM:1000، مهارت‌های ارزیابی، روش‌شناسی ارزیابی تکچی، مدیریت فرایندها و آشنایی با سامانه تحت‌وب ارزیابی آموزش داده می شود.

دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی به منظور پرورش ارزیاب‌ داخلی سازمان‌ برگزار می‌شود. این دوره شامل یک دوره کارگاه پنج روزه آموزشی در ابتدا و کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری افزایش مهارت که بر اساس مدل تعالی سازمانی شرکت تکچی در جهت بهره‌گیری از ابزار مناسب جهت پایش، ارزیابی و عارضه یابی به هنگام و مستمر همه‌ی فرایندهای یک سازمان می‌باشد. این دوره به‌صورت پراکنده به مدت تقریبی یک‌سال برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در این دوره درصورت کسب امتیاز مورد نیاز و تایید صلاحیت، گواهی‌نامه ارزیاب مدل تعالی سازمانی TEM1000 را دریافت‌ خواهند کرد.