اخبار تکچیبرگزاری جلسه ارزیابی رتبه بندی ملی شرکت نفت و گاز اروندان

رتبه بندی ملی شرکت نفت و گاز اروندان در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۶ با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت نفت و گاز اروندان در محل آن شرکت برگزار شد. این ارزیابی بر اساس مدل رتبه بندی مرکز ملی رتبه بندی اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته است.

رتبه بندی ملی تحت نظارت مرکز ملی رتبه ‌بندی اتاق بازرگانی ایران پیرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل محیط کسب‌وکار، ارامش محیط کاری وتفکیک مهارت های فردی از مسیر شناسنامه‌دار نمودن فعالان اقتصادی انجام می گردد.