اخبار تکچیبرگزاری جلسه ارزیابی رتبه بندی ملی شرکت تأمین برق و آب ایران (تابیران)

رتبه بندی ملی شرکت تأمین برق و آب ایران (تابیران) تحت نظارت مرکز ملی رتبه ‌بندی اتاق بازرگانی ایران و پیرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل محیط کسب‌وکار از مسیر شناسنامه‌دار نمودن فعالان اقتصادی، در تاریخ ۱۳۹۸/4/31 با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت تأمین برق وآب ایران (تابیران) در محل آن شرکت برگزار شد. این ارزیابی بر اساس مدل رتبه بندی مرکز ملی رتبه بندی اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته است .