اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت پژوهش و نوآوری فرتاک ایرانیان در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت توسعه خدمات و محصولات

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری پژوهش و نوآوری فرتاک ایرانیان در روز چهار شنبه مورخ در ۱۳۹۸/۲/۲۵ حوزه تخصصی طراحی فرایندهای مدیریت توسعه خدمات و محصولات با حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند ، حضور یافتند.

این ارزیابی با حضور، آقای علی کرمانشاه به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه طراحی فرایندهای مدیریت ارائه خدمات و آقای جواد رضایی به‌عنوان ناظر جلسه به‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس، ارزیابان شرکت تکچی و آقایان محمد حسن فضلی و حمیدرضا موسوی و خانم نیلوفر شجاعی نماینده شرکت‌ پژوهش و نوآوری فرتاک ایرانیان در محل شرکت تکچی برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت.

شرکت‌های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرارگیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت قرار گرفته و به شرکت‌های کارفرمای متقاضی معرفی خواهند شد.