اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت بهین سازان فرایند امین (بهفا) در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت حاکمیت شرکتی

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری بهین سازان فرایند امین در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ در حوزه تخصصی طراحی فرایندهای مدیریت حاکمیت شرکتی با حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. این ارزیابی با حضور، آقای پیروز غفرانی به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه طراحی فرایندهای مدیریت حاکمیت شرکتی و خانم مریم افضل‌آبادی به‌عنوان ناظر جلسه به‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس، ارزیابان شرکت تکچی و آقایان مهرداد آقامحمدعلی کرمانی و خانم سپیده جوزانی نماینده شرکت‌ بهین سازان فرایند امین در محل شرکت هلدینگ خلیج فارس برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرارگیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت قرار گرفته و به شرکت‌های کارفرمای متقاضی معرفی خواهند شد.