اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت طلایه‌داران بازار هدف در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت خدمات مشتری

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری طلایه‌داران بازار هدف در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ در حوزه تخصصی طراحی فرایندهای مدیریت خدمات مشتری با حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. این ارزیابی با حضور، آقای محمد پزشک به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه طراحی فرایندهای مدیریت خدمات مشتری و ناظر جلسه به‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس، ارزیابان شرکت تکچی و آقایان حسین اشراقی و مجید برقی نماینده شرکت‌ طلایه‌داران بازار هدف در محل شرکت هلدینگ خلیج فارس برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرارگیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت قرار گرفته و به شرکت‌های کارفرمای متقاضی معرفی خواهند شد.