اخبار تکچیبرگزاری جلسه ارزیابی رتبه‌بندی ملی شرکت شاتل

رتبه بندی ملی شرکت شاتل تحت نظارت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران و پیرو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل محیط کسب‌وکار از مسیر شناسنامه‌دار نمودن فعالان اقتصادی، در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۴با حضور ارزیابان شرکت تکچی و مدیران و روسای بخش‌های کلیدی شرکت شاتل و نماینده محترم مرکز ملی رتبه بندی سرکار خانم امیدی در محل آن شرکت برگزار شد. این ارزیابی بر اساس مدل رتبه بندی مرکز ملی رتبه بندی صورت گرفته است .