اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت مهندسی مشاور تدوین فرایند در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت تولید

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری مهندسی مشاور تدوین فرایند در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۲ در حوزه تخصصی طراحی فرآیندهای مدیریت تولید حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. این ارزیابی با حضور، نوید نادر پور به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه طراحی فرایندهای مدیریت تولید و آقای محمدرضا حیدری به‌عنوان ناظر جلسه به ‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس ارزیابان شرکت تکچی و آقایان ولی‌الله حضرتی، امین اخلاص پور، مسعود خسروبد و بابک جوادی نمایندگان شرکت‌ مهندسی مشاور تدوین فرایند در محل شرکت تکچی برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرارگیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت قرار گرفته و به شرکت‌های کارفرمای متقاضی معرفی خواهند شد.