اخبار تکچیبرگزاری دومین دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی TEM1000:2019

دوره پرورش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی به منظور پرورش ارزیاب‌ داخلی سازمان‌ برگزار می‌شود. این دوره شامل یک دوره کارگاه پنج روزه آموزشی در ابتدا و کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری افزایش مهارت به‌صورت پراکنده به مدت تقریبی یک‌سال است. شرکت‌کنندگان در این دوره درصورت کسب امتیاز مورد نیاز و تایید صلاحیت، گواهی‌نامه ارزیابی مدل تعالی سازمانی TEM1000 را دریافت‌خواهند کرد. کارگاه پنج روزه دومین دوره آموزش ارزیاب مدل تعالی سازمانی تکچی حول مباحث فلسفه‌ مدل TEM، مهارت‌های ارزیابی، روش‌شناسی ارزیابی تکچی، مدیریت فرایند و آشنایی با سامانه تحت‌وب ارزیابی است که از تاریخ ۷/۲/۱۳۹۸ الی ۱۱/۲/۱۳۹۸ با حضور شرکت کنندگانی از شرکت پتروشیمی بندر امام در محل شرکت پتروشیمی بندر امام برگزار گردید.