اخبار تکچیارزیابی آنلاین شرکت مشاوران تدبیر پرداز آویژه در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایند مدیریت دارایی‌های فیزیکی

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری مشاوران تدبیر پرداز آویژه در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۵ در حوزه تخصصی طراحی فرایند مدیریت دارایی های فیزیکی حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. این ارزیابی با حضور، ناصح سالم پور به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه طراحی فرایند مدیریت منابع انسانی و به عنوان ناظر جلسه به ‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس ارزیابان شرکت تکچی و آقای بهزاد غلامزاده نماینده شرکت‌ مشاوران تدبیر پرداز آویژه در محل شرکت تکچی برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرارگیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت قرار گرفته و به شرکت‌های کارفرمای متقاضی معرفی خواهند شد.