اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت مدیریت صنعتی تام آذربایجان در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت توسعه خدمات محصولات

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری مدیریت صنعتی تام آذربایجان در روز سه‌شنبه مورخ در ۱۳۹۷/۱/۲۷ حوزه تخصصی طراحی فرایندهای مدیریت توسعه خدمات محصولات با حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. جلسات این ارزیابی با حضور، آقای علی کرمانشاه به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه طراحی فرایندهای مدیریت توسعه خدمات محصولات و آقای سلیمانی به‌عنوان ناظر جلسه به‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس، ارزیابان شرکت تکچی و آقای همت ویسی نماینده شرکت‌ مدیریت صنعتی تام آذربایجان در محل شرکت تکچی برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرارگیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت قرار گرفته و به شرکت‌های کارفرمای متقاضی معرفی خواهند شد.