اخبار تکچی



ارزیابی حضوری شرکت مشاوره مالی روشنگران سحر در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت مالی

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری مشاوره مالی روشنگران سحر در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ در حوزه تخصصی طراحی فرایندهای مدیریت مالی با حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. جلسات این ارزیابی با حضور، آقای امیر ابراهیم‌زاده به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه طراحی فرایندهای مدیریت مالی ، خانم محقق به‌عنوان ناظر جلسه به‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس، ارزیابان شرکت تکچی و آقای هادی اکبری، آقای علیرضا آدینه‌وند و خانم مینا آقامرادی نماینده شرکت‌ مشاوره مالی روشنگران سحر در محل شرکت تکچی برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرارگیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت قرار گرفته و به شرکت‌های کارفرمای متقاضی معرفی خواهند شد.