اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت ذهن باز هستی در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت مالی

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری ذهن باز هستی در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ در حوزه تخصصی طراحی فرایندهای مدیریت مالی با حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. جلسات این ارزیابی با حضور، آقای امیر ابراهیم‌زاده به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه طراحی فرایندهای مدیریت مالی ، خانم محقق به‌عنوان ناظر جلسه به‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس، ارزیابان شرکت تکچی و آقایان محمدرضا نصرتی و مجید آقامحمدی نماینده شرکت‌ ذهن باز هستی در محل شرکت تکچی برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرارگیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت قرار گرفته و به شرکت‌های کارفرمای متقاضی معرفی خواهند شد.