اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت پژوهشی صنعتی آریانا بهسان در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای حاکمیت شرکتی

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری پژوهشی صنعتی آریانا بهسان در روز پنج‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ در حوزه تخصصی طراحی فرایندهای حاکمیت شرکتی با حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. جلسات این ارزیابی با حضور، آقای غفرانی به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه طراحی فرایندهای حاکمیت شرکتی، خانم میراب‌زاده به‌عنوان ناظر جلسه به‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس، ارزیابان شرکت تکچی و آقای مجتبی اسدی نماینده شرکت‌ پژوهشی صنعتی آریانا بهسان در محل شرکت تکچی برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرارگیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت قرار گرفته و به شرکت‌های کارفرمای متقاضی معرفی خواهند شد.