اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت مدیریت صنعتی تام آذربایجان در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت ریسک

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری مدیریت صنعتی تام آذربایجان در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ در حوزه تخصصی طراحی فرایندهای مدیریت ریسک با حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. جلسات این ارزیابی با حضور، آقای هومن عطار به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه مدیریت ریسک، خانم محبوبه صادقی به‌عنوان ناظر جلسه به‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس، ارزیابان شرکت تکچی و آقای مهندس نجف قراچورلواقجه‌لو نماینده شرکت‌ مدیریت صنعتی تام آذربایجان در محل شرکت تکچی برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرارگیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت قرار گرفته و به شرکت‌های کارفرمای متقاضی معرفی خواهند شد.