اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت پایا فرایند متعال در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت ریسک

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری پایا فرایند متعال در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ در حوزه تخصصی طراحی فرایندهای مدیریت ریسک با حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. جلسات این ارزیابی با حضور، آقای هومن عطار به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه مدیریت ریسک، خانم محبوبه صادقی به‌عنوان ناظر جلسه به‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس، ارزیابان شرکت تکچی و آقایان احمد شریعت، وحید آبدان کندری و خانم الناز عبادی ثانی نماینده شرکت‌ پایا فرایند متعال در محل شرکت تکچی برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرار گیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت هلدینگ خلیج فارس و شرکت‌های تابعه معرفی خواهند شد.