اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت پردازش سامانه فربود در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت خدمات

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری پردازش سامانه فربود در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ در حوزه تخصصی طراحی فرایندهای مدیریت خدمات با حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. جلسات این ارزیابی با حضور، آقای نوید نادرپور به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه مدیریت خدمات، آقای زاهدان به‌عنوان ناظر جلسه به‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس، ارزیابان شرکت تکچی و آقای مهدی طالبی نماینده شرکت‌ پردازش سامانه فربود در محل شرکت تکچی برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرار گیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت هلدینگ خلیج فارس و شرکت‌های تابعه معرفی خواهند شد.