اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت مهندسین مشاوره کاین در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت استراتژیک

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری مهندسین مشاوره کاین در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ در حوزه تخصصی طراحی فرایندهای مدیریت استراتژیک با حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. جلسات این ارزیابی با حضور، آقای غفرانی به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه مدیریت استراتژیک، آقای فرج مشایی به‌عنوان ناظر جلسه به‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس، ارزیابان شرکت تکچی و آقایان مهندس سید محمود عبادی، علیرضا امینی صابر و مهندس فرزاد رهگذر نمایندگان شرکت‌ مهندسین مشاوره کاین در محل شرکت تکچی برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرار گیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت هلدینگ خلیج فارس و شرکت‌های تابعه معرفی خواهند شد.