اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت پژوهشی صنعتی آریانا بهسان در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت استراتژیک

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری پژوهشی صنعتی آریانا بهسان در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ در حوزه تخصصی طراحی فرایندهای مدیریت استراتژیک با حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند.

جلسات این ارزیابی با حضور، آقای مهندس غفرانی به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه مدیریت استراتژیک، آقای دکتر فرج مشایی به‌عنوان ناظر جلسه به‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس، ارزیابان شرکت تکچی و آقایان دکتر مجتبی اسدی و مهندس سید حسین جلالی نمایندگان شرکت‌ پژوهشی صنعتی آریانا بهسان در محل شرکت تکچی برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت.

شرکت های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرار گیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت هلدینگ خلیج فارس و شرکت‌های تابعه معرفی خواهند شد.