اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت دارایی‌های فیزیکی

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر در روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ در حوزه تخصصی طراحی فرایندهای مدیریت دارایی‌های فیزیکی با حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید. در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. جلسات این ارزیابی با حضور، آقای ناصح سالم پور به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی و نماینده هلدینگ خلیج فارس، ارزیابان شرکت تکچی و آقایان مبین نادری و آزادگان نمایندگان شرکت‌ مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر در محل شرکت تکچی برگزار شد. در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرار گیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت هلدینگ خلیج فارس و شرکت‌های تابعه معرفی خواهند شد.