اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت روش سازان صنعت در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت کسب‌وکار

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری روش سازان صنعت در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۶ در حوزه تخصصی طراحی فرایندهای مدیریت کسب‌وکار با حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید.
در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. جلسات این ارزیابی با حضور، آقای علی کرمانشاه به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه مدیریت فرایندهای کسب‌وکار، آقای ابوالفضل پوکردی به‌عنوان ناظر جلسه به‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس، ارزیابان شرکت تکچی و آقای بابک گودرزی نژاد نماینده شرکت‌ روش سازان صنعت در محل شرکت تکچی برگزار شد.

در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرار گیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت هلدینگ خلیج فارس و شرکت‌های تابعه معرفی خواهند شد.