اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت پویا صنعت بهینه در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای مدیریت فناوری اطلاعات

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری پویا صنعت بهینه در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۵ در حوزه تخصصی طراحی فرایندهای مدیریت فناوری اطلاعات با حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید.
در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. جلسات این ارزیابی با حضور، آقای امین صندوقی به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه مدیریت فناوری اطلاعات، آقای محمد دهقان به‌عنوان ناظر جلسه به‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس، ارزیابان شرکت تکچی و آقایان فرامرز موحد و مجید اقتصادی نماینده شرکت‌ پویا صنعت بهینه در محل شرکت تکچی برگزار شد.

در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرار گیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت هلدینگ خلیج فارس و شرکت‌های تابعه معرفی خواهند شد.