اخبار تکچیارزیابی حضوری شرکت موسسه کسب و کار اقیانوس آبی در حوزه تخصصی مشاوره طراحی فرایندهای بازاریابی و فروش

در ادامه طرح شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت، جلسه ارزیابی حضوری موسسه کسب و کار اقیانوس آبی در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ در حوزه تخصصی طراحی فرایندهای بازاریابی و فروش با حضور نمایندگان محترم این شرکت برگزار گردید.

در این مرحله تنها شرکت‌هایی که در دو مرحله قبلی ارزیابی پذیرفته شده‌اند، حضور یافتند. جلسات این ارزیابی با حضور، آقای پزشک به‌عنوان ارزیاب تخصصی حوزه بازاریابی و فروش، خانم بهمنی و خانم میراب‌زاده به‌عنوان ناظران جلسه به‌نمایندگی از هلدینگ خلیج فارس، ارزیابان شرکت تکچی و آقای مهدی برزویی و خانم مریم کشت‌پور نماینده شرکت‌ موسسه کسب و کار اقیانوس آبی در محل شرکت هلدینگ خلیج فارس برگزار شد.


در این ارزیابی صلاحیت شرکت‌ در حوزه‌ی تخصصی مذکور مورد بررسی قرار گرفت. شرکت های پذیرفته شده در این مرحله جهت قرار گیری در لیست مشاوران صاحب صلاحیت هلدینگ خلیج فارس و شرکت‌های تابعه معرفی خواهند شد.